مقاوم سازی سازه‌ها با استفاده از روش های کلاسیک
تقویت به روش افزایش ابعاد تیر، ستون و فونداسیون (ژاکت بتنی یا فلزی)

تقویت اعضا ، اجزای بتنی و مقاوم سازی‌سازه با استفاده از روکش بتنی و یا فولادی افزایش مقاومت فشاری، برشی و همچین تامین محصور شدگی جهت افزایش شکل پذیری یا پیوستگی بتن و آرماتور را سبب می شود. با این روش می توان مقاومت برشی، فشاری و محصور شدگی ستونها، دیوارها، دال ها و تیرها را تامین کرد و بدین ترتیب ظرفیت باربری آنها در مقابل بارهای جانبی زلزله و قائم افزایش می یابد.

روشهای کلاسیک مقاوم سازی - تقویت اعضا و اجزای بتنی با استفاده از روکش بتنی و یا فولادی

روشهای کلاسیک مقاوم سازی – تقویت اعضا و اجزای بتنی با استفاده از روکش بتنی و یا فولادی

 

افزایش ظرفیت برشی ستون با استفاده از دستک برشی

در اتصال مستقیم دالها به ستون تنش برشی ناشی از برش سوراخ کننده یک تنش مهم است. اگر برای مقابله با برش سوراخ کننده، ظرفیت برشی بالاتری مورد نیاز باشد اغلب از روش های زیر استفاده می شود:
بزرگتر کردن مقطع ستون (افزایش بعد ستون)
دستک های برشی فولادی چسبیده به ستون با استفاده از دتایل و رزین مخصوص

مقاوم سازی به روش پس کشیدگی یا پیش تنیدگی

پس کشیدگی روشی است که برای پیش تنیده کردن بتن مسلح و مقاوم سازی بکار می رود. عمل کشیدن، ظرفیت باربری فعال عضو را بلافاصله بالا می برد.

استفاده از تسمه های پس کشیده برای افزایش ظرفیت برشی تیرها

در این روش تقویتی با استفاده از تسمه های فولادی که در محل اتصال تیر به ستون (برش حداکثر) در فواصل منظم نصب و یا سفت کردن بست فولادی پس کشیده شده اند، ظرفیت برشی افزیش می یابد.

مقاوم سازی برای انتقال برش بین اعضا

وقتی بار متحرک از روی درز عبور می کند انتقال مناسب برش بین دالها و یا سایر اعضای سازه ای از اهمیت بالایی برخوردار است. قابلیت یک درز در انتقال برش از یک طرف به طرف دیگر برای عملکرد دال بسیار مهم است. انتقال نامناسب بار موارد زیر را به همراه خواهد داشت:

تغییر شکل های زیاد که باعث بروز پدیده پمپاژ خاک زیر دال خواهد شد.
از بین رفتن تکیه گاه زیر دال که منجر به شکست آن خواهد شد.

شرکت با استفاده از روشهای زیر اقدام به مقاوم سازی و  پایدار سازی برای انتقال برش می‌کند:

میله برشی
انتقال برش با ایجاد سوراخ
شیار اره شده با میله انتقال برش
طره های انتقال برش یک در میان
ورق لولایی
درزگیری و گروت ریزی زیر دال